Home- Rafael matalon

רקע

הגלובליזציה פתחה את האפשרות לכל אדם לבצע רילוקיישן בעולם ובכך לעבוד מכל מקום, וליהנות ממשטרי מס שונים ומופחתי מיסים. בחינת שיקולי מס הכנסה ברילוקיישן הינם חיוניים ומאפשר את הקטנת המס המשולם על רווחים והיא אחת מהסיבות שאנשי עסקים רבים בוחרים להעביר את תושבתם מישראל למדינה אחרת. ייעוץ מס לפני רילוקיישן מסייע לפתור בעיות רבות הכרוכות בתהליך ת לשם יצירת אופטימיזציה מס כדוגמת: שאלת מועד ניתוק התושבות שלאחריו לא צריך לשלם מס בישראל. מתן אפשרות לאחד מבני הזוג לבצע רילוקיישן וליהנות מיתרונות במס בעוד משפחתו ממשיכה להתגורר בארץ. תשלום מס יציאה למי שעוזב את ישראל על הרווחים שצבר בנכסים שונים עד למועד ניתוק התושבות. תשלום מיסי כפל גם בישראל וגם במדינה אליה היגרנו. ניצול מיטבי של יתרונות המס אשר מאפשרות המדינות השונות. אופן ארגון מבני העסקים אשר את פעילותם מעבירים לחו"ל. לקבלת ייעוץ מס רילוקיישן. 

מהו רילוקיישן לחו"ל

כאשר מדברים על ביצוע רילוקיישן מדברים בדרך כלל על מעבר של אדם ממדינה אחת לשנייה לצורך מגורי קבע. בעצם אדם מעביר בתהליך הרילוקיישן את מרכז החיים מישראל למדינה זרה אחרת.  הסיבות לביצוע רילוקיישן הינן מגוונות וכוללות בין השאר לימודים מעבר לים, שליחות קונסולרית, שיקולים של תעסוקה, הכנסה גבוהה מוצעת במדינה אחרת, תפעול פעילות עסקית הדורשת מיומנות ייחודית כמו רופאים או אנשי היי טק, שיקולי הפחתת מס ההכנסה המושת על פעילות בינלאומית ועוד.

חובת דיווח למס הכנסה בישראל גם לאחר הרילוקיישן

יש טעות שגורה ולפיה אדם שעזב את ישראל אינו חייב עוד בדין וחשבון למדינה. רשויות המס אשר רצו למנוע מצבים בהם תושבי ישראל עוזבים את הארץ ולא משלמים את כל המיסים תוך שהם לוקחים פוזיציה כי הם ניתקו את תושבתם ברגע שכף רגלם דרכה במדינה הזרה בה בחרו להתגורר.

כדי לאפשר פיקוח על תושבי ישראל העוזבים את ישראל הוחלט לחייב כל אדם שמשנת המס 2016  עזב את ישראל אך הוא  מתקיימת בו החזקה הקבועה בחוק להיותו תושב ישראל. הבדיקה האם אדם מוחזק כמי שהיה תושב נעשה על פי ספירת הימים בהם שהה אותו אדם בישראל.  אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או  אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. במקרים אלו אם אדם סבור שעל אף החזקה הקבועה בחוק הוא עדיין אינו תושב ישראל (כלומר אינו צריך לשלם מס בישראל על הכנסותיו שמופקים בחו"ל) אזי היא יהיה חייב להגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו  כי אינו תושב ישראל שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו.

כמובן שאי הגשת הדיווח למס הכנסה לכשעצמה מהווה עבירה פלילית ואם בנוסף יקבע כי אותו אדם לא ניתק את תושבתו אזי הוא עשוי להיות מורשע בחשד  להעלמת הכנסות. רשויות המס בוחנות רצף דיווחי (מי שהגיש דיווחים לרשויות המס והפסיק) וכן עבר דיווחי (מי שמבקש להגיש דו"ח עם חזרתו לישראל) עלולים להיבחן דיווחיו בעת עזיבתו את הארץ. הגשת הנימוקים עליהם להיות מנוסחים ולבסס את במעמד החדש והוכחת ניתוק התושבות בכל הסממנים האפשריים. יש לזכור שרשויות המס רשאיות שלא לקבל את העמדה של מועד ניתוק התושבות ולחייב במס את ההכנסה דבר שעלול במקרים מסוימים לגרור כפל מס. בנוסף לנימוקים המהווים את המסמך המרכזי מחייבות רשויות המס להגיש דו"ח מס הכנסה לאותה שנה גם ממי שהיה שכיר בישראל ולא היה חייב בהגשת דו"ח. דו"ח זה נקרא דו"ח 1301 והוא מהווה הצהרה לגבי ההכנסות החייבות במס בישראל. קיימת שאלה האם הכנסות שאינן חייבות מס בישראל הינן חייבות בדיווח מכוח החוק. בנוסף כדי להקל על רשויות המס לבחון את עמדת הנישום שסבור שאינו תושב ישראל באותה שנת מס נדרש האדם המגיש את הדו"ח בנוסף לנימוקיו למלא תשובות לשאלות המצוי בטופס 1348. מיסוי רילוקיישן

הטופס כולל סדרת שאלות בסיס המבקשות ללמוד את מעמד התושבות של אותו אדם על פי מבחנים מקובלים כמו מקום דירת המגורים שלו, מקום החינוך של הילדים, אזרחות זרה ועוד. מטרת הטופס היא לסייע לרשויות המס לבחון היכן מצויות מרבית הזיקות של אותו אדם. האם בישראל או במדינה אחרת אליה ביגר תושב ישראל. רשות המסים. 

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים במסגרת רילוקיישן לארה"ב למספר שנים או להגר לארה"ב, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בארה"ב, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

ישנה חשיבות רבה להסדרת "מעמד התושבות לצורכי מס" בתהליך ההגירה לחו"ל מול רשות המסים בישראל. הקביעה על מעמד התושבות תשפיע באופן מהותי על האופן שבו אתם צריכים לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות שתפיקו בעתיד.  קיבלתם הצעת עבודה בארה"ב או החלטתם להגר לארה"ב? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי. תכנון מוקדם עם רואה חשבון מומחה מיסוי בינלאומי הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

השקעות נדל"ן בארה"ב

בשנת 2008 פקד את ארה"ב משבר ה"סאב פריים". אחת ההשפעות של המשבר הכלכלי היה על שוק הנדל"ן, שפתח בפני ישראלים הזדמנויות להשקעות נדל"ן בארה"ב. בעקבות המשבר עוקלו דירות על ידי בנקים אמריקאים וזאת נוכח אי עמידה בתשלומי המשכנתה ולכן הבנקים העדיפו לממש את הדירות במידי לכל המרבה במחיר. הפעולה יצרה היצע גדול של נדל"ן, אשר גרר ירידה דרסטית של מחירי הנדל"ן בארה"ב. שוק הדיור האמריקאי הגיע לנקודת קיפאון ומחירי הנדל"ן בארה"ב צנחו ובמקומות מסוימים נחתכו בשיעור של למעלה ממחצית מערכן. ירידת המחירים עוררה עניין בקרב משקיעים בישראל שראו פוטנציאל להפקת תשואות בשוק הדיור האמריקאי. האפשרות להניב תשואות בנדל"ן תמיד מוגבלת בזמן ולכן משקיעים שזיהו את התחזקות המהירה של הענף, יכלו לנצל את חלון ההזדמנויות להשקעות נדל"ן ולמצות את העליות הצפויות בשוק.

כדאיותה של ההשקעה תלויה במשתנים שיש לבחון טרם ביצוע ההשקעה. לשם בחינת כדאיות השקעות נדל"ן בארה"ב חייבים לקחת בחשבון שיקולי מס שנוטים להשתנות בין מדינה למדינה ואופן החזקת הנכס שעשויים להכריע את הכף. המלצתנו הראשונה היא לקבל ייעוץ בטרם התגבשה ההחלטה על ההשקעה בארה"ב. תכנון מוקדם הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free