Overseas real estate investments

מיסוי יחידים בפורטוגל

תושבי פורטוגל ממוסים על הכנסתם העולמית בשיעור פרוגרסיבי שנע בין 14.5% ל -48%. תושבי חוץ חייבים במס רק על מקור הכנסה שניתן לייחס לפעילות המתבצעת בתוך גבולות פורטוגל. תושבי חוץ מחויבים במס בשיעור אחיד של 25% על הכנסתם.

בפורטוגל, קיים מס סולידריות נוסף, בשיעור שנע בין 2.5% ל -5%, אשר חל על בעלי הכנסה חייבת העולה על 80,000 יורו בשנה.

מיסוי רווח הון בפורטוגל

ככלל, רווחי הון יחויבו במס בשיעור אחיד של28%. 50% מרווח ההון שהופק ממכירת נדל"ן בפורטוגל על ידי תושבי פורטוגל ממוסים בשיעור מס שולי שנעים בין 14.50% ל -48%. הרווח הנ"ל עשוי להיות פטור לחלוטין או פטור באופן חלקי אם הנכס הנמכר הוא מקום מגוריו העיקרי של תושב פורטוגל וההכנסות מהמכירה מושקעות מחדש ברכישה, בהשבחה, או בניית בית מגורים עיקרי אחר בפורטוגל או בתוך האיחוד האירופי תוך 36 חודשים מהמכירה או בתקופה של 24 חודשים שקדמו למכירה. רווחי הון שהופקו על ידי תושבי חוץ ממכירת נדל"ן בפורטוגל, חייבים במס לחלוטין בשיעור אחיד של 28%.

מיסוי הכנסות משכר דירה בפורטוגל

הכנסות משכר דירה שמופקים מנכס נדל"ן ע"י תושבי פורטוגל או תושבי חוץ, חייבות במס בשיעור 28%. הכנסות מדמי השכירות הנובעות מפעילות בעלת סממנים עסקיים, עשויות להיות חייבות במס כהכנסה מפעילות עסקית ולהתמסות בשיעור מס שולי כאמור לעיל.

שיעור המס בישראל על השקעות נדל"ן

נדגיש כי תושב ישראל לצורכי מס, חייב הגיש דוח מס ולדווח לרשות המס בישראל (בנוסף לרשות המס הפורטוגזית) וזאת כל עוד הוא נחשב כתושב ישראל. בהתאם לאמנת המס בין ישראל לפורטוגל, במידה והמס בפורטוגל נמוך משיעור המס בישראל, נדרש להשלים את המס בישראל. קיימת חובת הגשת דיווח לרשות המסים בישראל גם אם לא נדרש להשלים מס בישראל. יחיד תושב ישראל, יכול לבחור להתמסות על הכנסותיו משכר דירה בשני מסלולים. האחד- תשלום מס בשיעור של 15% פיקס מסך דמי השכירות ברוטו, ללא זכות ניכוי הוצאות (למעט פחת) וללא זיכוי מס ששולם בחו"ל. השני- לדווח על הכנסותיו הפסיביות בהתאם למדרגות המס בישראל (לרוב, החל ממדרגת מס של 31%) כאשר במסלול זה, ישנה זכות לניכוי הוצאות וקבלת זיכוי ממס ששולם בפורטוגל. מכירת הנכס בחו"ל תחויב לפי פרק ה` לפקודה במס רווח הון בשיעור 25%. לא פחות חשוב, יש לציין כי יחיד שבחר בתשלום מס על הכנסותיו במסלול מס שולי, יידרש לשלם על הכנסותיו משכר דירה גם ביטוח לאומי בישראל. מיסוי השקעות בפורטוגל

מיסוי השקעות ביוון

אחד השווקים עליהם משפיעה הפריחה המחודשת הוא שוק הנדל"ן במדינה, המהווה בשנתיים האחרונות יעד למשקיעים, בין היתר בזכות ראש ממשלת יוון שנקט בשורת צעדים של הקלות במסים, כמפורט להלן, וזאת במטרה לעורר את שוק הנדל"ן ביוון ולהפוך אותה ליעד השקעה אטרקטיבי בתחום הנדל"ן במיוחד למשקעים זרים.

הפחתה בשיעור מס החברות מ- 28% ל- 24% החל משנת המס 2020 (למעט חברות אשראי). יוון נמנית עם המדינות שהפחיתו באופן ניכר את שיעור מס החברות. תאגידים המוגדרים "תושבי יוון לצורכי מס" ממוסים על הכנסותיהם ברחבי העולם. לעומת זאת תאגידים "תושבי חוץ" ממוסים ביוון רק על הכנסה ממקור יווני שהן מפיקות בגבולות יוון.

הפחתה בשיעור ניכוי המס במקור בעת חלוקת דיבידנד לתושב זר (שכבר הופחתה בשנת 2019 מ- 15% ל- 10%) כך שיעמוד על שיעור של 5% החל משנת 2020.

הפחתת מס החברות בשילוב עם הפחתת המס על דיבידנד הן משמעותיות במיוחד כשמדובר בחברה ישראלית המחזיקה בחברה יוונית. המסקנה היא ששיעור המס האפקטיבי על הכנסות חברה הישראלית שמקורן בחברה היוונית צפוי לרדת מ- 38.8% (28%+10.8%) לכדי 27.8% ( 24%+3.8%) בלבד.

השהייה של פטור מס רווח הון (פטור זמני) בעת מכירת מקרקעין המוחזקים כנכסים פרטיים (ולא עסקיים). זו דחייה רביעית של תחולת המיסוי על רווח הון ממכירת נדל"ן. הפטור נכון לשנת 2020, ממס רווחי הון חל על שתי דירות בלבד, מכירת שלוש דירות ומעלה על פני תקופה קצרה מסתמנת כפעילות מסחרית במקרקעין ועלולה לשלול את הפטור ממס רווחי הון. אין וודאות לגבי משך זמן השהיית הפטור ואין וודאות שגם בשנת 2021 הוא יתאפשר. אבל עבור מי שמנסה לעשות עסקאות מידיות, זה בהחלט זמן טוב לבצע אותן.

הפחתת מס הכנסה ליחידים עבור הכנסת עבודה כאשר שיעור המס השולי על הכנסה עד 10,000 אירו יעמוד על 9% בלבד החל משנת 2020 (מדרגת מס עליונה מעל 40,000 אירו יעמוד על שיעור מס 44%). בנוסף, צמצום דמי הביטוח הלאומי החל מה- 1 ביולי 2020. מיסוי השקעות ביוון. 


מיסוי השקעות בארה"ב

שיעור מס מוטב בארה"ב על רווח הון למשקיעים זרים על השקעות לטווח ארוך (מעל 12 חודשים) ארה"ב מעניקה הטבות מס למשקיעים זרים בעלי השקעות לטווח ארוך. כאשר ההכנסה הכוללת  (כולל רווח הון ) של המשקיע היא עד $40,000, יינתן פטור ממס רווחי הון בארה"ב על השקעות מעל 12 חודשים. מעבר לסכום זה יחול שיעור מס מוטב בגובה 15%. חבות המס הסופית שתחול על הפעילות היא בהתאם למקום הימצאו של נכס הנדל"ן. על הרווח מהפעילות יושת מס פדרלי, ולרוב גם מס מדינתי ומס עירוני. על משקיעים שמתכננים מימוש מהיר של הנכס (פחות מ- 12 חודשים), יחולו מדרגות מס הרגילות ולכן ישנה כדאיות להחזיק בנכס לטווח ארוך.

על אף שיעור המס המוטב על רווחי הון שניתן ע"פ הדין האמריקאי למשקיעים זרים כפי שפורט לעיל, חשוב לזכור שתושבי ישראל חייבים לדווח על עסקת המכירה ולשלם מס רווחי הון ע"פ הדין הפנימי בישראל בשיעור של 25% ולכן אין משנה אם עסקינן בהשקעות לטווח קצר או ארוך, בשורה התחתונה המיסוי בישראל שיושת עליכם כתושבי ישראל לצורכי מס – הוא בשיעור 25%. מיסוי השקעות נדל"ן בארה"ב


מיסוי השקעות נדל"ן בקפריסין

קפריסין הוכרזה כמדינה עצמאית בשנות ה- 60. מדינת אי השוכנת במזרח הים התיכון מדרום לטורקיה וממערב לסוריה. שמה הרשמי כיום הוא רפובליקת קפריסין, שמאכלסת כמיליון וחצי תושבים בלבד. למרות גודלה, קפריסין פותחת את שעריה לכ- 3 מיליון תיירים כמידי שנה ועל כן ענף התיירות הוא הענף המשמעותי והדומיננטי בכלכלת המדינה. השפות המדוברות בקפריסין הן אנגלית ויוונית והמטבע המקומי בקפריסין הוא  אירו.

בחודש מאי 2004 הצטרפה קפריסין לאיחוד האירופי. עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ומשבר החוב האירופי בשנת 2008, שרר האיחוד האירופי במיתון כלכלי מתמשך, כאשר מספר מדינות באיחוד, בדגש על קפריסין,  יוון, איטליה, ספרד, פורטוגל ואירלנד, נזקקו לסיוע כלכלי.

ענף הבנקאות המפותח בקפריסין, היווה במשך שנים אבן שואבת למשקיעים מכל רחבי העולם. הקרבה בין קפריסין לבין יוון, הביאה את הבנקים הקפריסאים, להשקיע חלק ניכר מיתרות המטבע שלהם באיגרות חוב יווניות. עם פרוץ משבר החוב, ערך איגרות החוב היווניות נפל באופן חד וגרם להפסדים ניכרים לבנקים הקפריסאים. בשנת 2012 הגיעו חלק מהבנקים לסף חדלות פירעון, ונוצר הצורך לחלץ אותם על ידי הלוואות מהאיחוד האירופי, בדומה להלוואות שקיבלו בנקים בספרד וביוון.

בחודש מרץ 2013, לאחר מרתון דיונים בין ממשלת קפריסין לבין האיחוד האירופאי, סוכם על תכנית חילוץ של כ-10 מיליארדי ארו וזאת בתנאי שממשלת קפריסין תצליח לגייס כ- 5 מיליארד אירו נוספים. לא היה מנוס מהכרזה על הטלת מס על הפיקדונות בבנקים, שעוררה מהומה גדולה בקרב בעלי פיקדונות אשר צבאו על הבנקים במטרה להוציא את כספם. כתוצאה מכך, ניתנה הוראה לסגור את הבנקים עד להודעה חדשה. הפרלמנט הקפריסאי פסל את הצעת החוק לאישור חבילת החילוץ לקפריסין שכללה הטלת מס חד פעמי על פיקדונות בנקאיים, ולמעשה דחה את חבילת החילוץ האירופית. מאז המדינה הקטנה הצליחה להתאושש ונכון להיום, האתגר המרכזי העומד בפני האיחוד האירופי הוא הסדרת המשק הכלכלי והחזרתו לצמיחה. השקעות נדל"ן בקפריסין

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free